zwrot podatku niemcy

Praca w Niemczech – jak rozliczyć podatek

W przypadku, w którym wynagrodzenia uzyskiwane są ze stosunku pracy na terytorium Niemien, podatnik ma obowiązek rozliczyć się w Polsce przy pomocy metody zwolnienia z progresją. W Niemczech natomiast powinien on uiścić tzw. Lohnsteuer, a więc tamtejszy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklaracje rozliczenia polskiego podatnika

Rozliczenie polskiego podatnika uzyskującego przychody w Niemczech niejednokrotnie wprowadza w zakłopotanie. Wagę sprawy można zaobserwować, spoglądając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz jak na przykład „zwrot podatku Niemcy” czy „rozliczenie PIT Niemcy”. Tak więc polski podatnik powinien rozliczyć się z wynagrodzeń uzyskanych za pracę w RFN. Taki proces obejmuje dwie deklaracje:

  1. Składaną przed polskim organem skarbowym deklarację określającą zarobki uzyskane w danym roku przez podatnika (bez względu na miejsce ich uzyskania, zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju, w tym w Niemczech),
  2. Składaną przed niemieckim organem skarbowym deklarację odnoszącą się do zarobków uzyskanych w Niemczech.

Jak wygląda rozliczenie podatku w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polski rezydent do przychodów z Niemiec powinien zastosować zwolnienie z progresją. W takiej sytuacji polski fiskus zwolni otrzymany w Niemczech dochód z opodatkowania w Polsce. Przy użyciu tej zasady do dochodu otrzymanego w Polsce konieczne jest zastosowanie szczególnej stawki podatku. Należy zrobić to w następujący sposób:

Do dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, należy dodać dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów obliczyć podatek na podstawie skali podatkowej.

Ustalić stopę procentową tego podatku do tak otrzymanej sumy dochodów. Można to dokonać poprzez podzielenie podatku obliczonego z zastosowaniem polskiej skali podatkowej przez całość dochodów podatnika, jakie uzyskał w Polsce i w Niemczech. Uzyskany wynik trzeba pomnożyć przez 100.

Ustaloną stopę procentową wykorzystuje się do obliczenia dochodu, który podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwoty uzyskane za granicą a polska deklaracja podatkowa

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed uwzględnieniem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia roboczego, który bezpośrednio poprzedza dzień wypłaty wynagrodzenia lub pozostawienia jej do dyspozycji. Kwot wynagrodzenia nie należy łączyć z polskimi zarobkami. Wprowadza się je do specjalnych rubryk PIT/ZG w części C.1. (kolumna B) i kolejno w części H deklaracji PIT-36 – w rubryce „Dochody osiągnięte za granicą”.